ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання посередницьких послуг у сфері копірайтингу 1. ВСТУП

Цей Договір, в якому одна сторона Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІЛАНС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код 44329291, місцезнаходження: 78301, Україна, Івано-Франківська область, Снятинський район, місто Снятин, вулиця Черемшини, будинок 40 (надалі – «СТОРОНА 1»), і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – «СТОРОНА 2») з іншого боку (далі разом — «Сторони», а кожний окремо – «Сторона»), уклали цей Договір публічної оферти про надання посередницьких послуг у сфері копірайтингу (далі — «Договір» або «договір публічної оферти»), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, про наступне.


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) СТОРОНИ 2 на укладення Договору в повному обсязі, без підписання письмового примірника Договору Сторонами.

  2. Цей договір містить у собі елементи публічного договору передбаченого ст. 633 Цивільного кодексу України та договору приєднання передбаченого ст. 634 Цивільного кодексу України.

  3. Факт розміщення цього Договору у загальному доступі на Веб-сайті СТОРОНИ 1 вважається пропозицією його укласти.

  4. СТОРОНА 2 підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцепту.

  5. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

2.5.1. факт реєстрації СТОРОНИ 2 на Веб-сайті СТОРОНИ 1 та/або заповнення форми на Веб-сайті СТОРОНИ 1;

2.5.2. оплата Послуг СТОРОНИ 1 на умовах та в порядку, визначених цим Договором;

2.5.3. письмове повідомлення від СТОРОНИ 2 про прийняття умов цього Договору в тому числі направлене на адресу електронної пошти, зазначену на Веб-сайті СТОРОНИ 1.

2.5.4.погодження в телефонному режимі при спілкуванні з представником СТОРОНИ 1 за номером телефону, вказаному на Веб-сайті СТОРОНИ 1.

Акцептом вважається та дія СТОРОНИ 2, з перелічених у цьому пункті, яка вчинена ним раніше за інші дії перелічені в цьому пункті.

 1. Укладаючи цей Договір СТОРОНА 2 погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, СТОРОНА 2 підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав СТОРОНИ 2, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.


 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Веб-сайт СТОРОНИ 1» - веб-сторінка, доступна в мережі Інтернет за посиланням: www.pisanie24.online

«Договір публічної оферти» - договір з елементами публічного договору, договору приєднання та договору про надання послуг, зразок якого розміщений на Веб-сайті СТОРОНИ 1.

«Акцепт» - відповідь СТОРОНИ 2 про повне і безумовне прийняття СТОРОНОЮ 2 пропозиції СТОРОНИ 1 укласти цей Договір, без підписання письмового примірника Договору Сторонами, яка надається шляхом вчинення однієї із дій вказаних у п. 2.5 цього Договору.

«Послуги» – посередницькі та інформаційно-консультаційні послуги, які полягають в прийнятті замовлення та переданні на виконання Виконавцю, та зазначені СТОРОНОЮ 1 на Веб-сайті СТОРОНИ 1.

«СТОРОНА 2» - будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт СТОРОНИ 1 та акцептувала даний Договір.

«Виконавець» - це фізична особа, або фізична особа-підприємець, або юридична особа, що уклала зі СТОРОНОЮ 1 договір про надання послуг у сфері копірайтингу.

«Замовлення» - належно оформлена заявка СТОРОНИ 2 на отримання Послуг, що передається Виконавцю для здійснення послуги.

«СТОРОНА 1» – це юридична особа, яка приймає замовлення та передає його ВИКОНАВЦЮ на виконання, здійснює посередництво, налагоджує зв'язки між ВИКОНАВЦЕМ і СТОРОНА 2 з метою прискорення й полегшення виконання даного договору.

«Особистий кабінет СТОРОНИ 2» - особиста веб-сторінка СТОРОНИ 2 на Веб-сайті СТОРОНИ 1, що містить персоніфіковані дані СТОРОНА 2, особистий рахунок, статистичні дані, історію замовлень та трансакцій, а також іншу інформацію, що пов'язана з виконанням Договору.

«Особистий рахунок СТОРОНИ 2» - віртуальний рахунок в Особистому кабінеті СТОРОНИ 2, представлений у вигляді суми коштів.


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. СТОРОНА 1 зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти замовлення СТОРОНИ 2 та надати на виконання Виконавцю, що зобов'язується надати послуги у сфері копірайтингу, обсяг послуг визначений в Додатку 1 до Договору, що є невід'ємною частиною Договору (надалі –Додаток 1) а СТОРОНА 2 зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити надані послуги.

  2. СТОРОНА 2 та СТОРОНА 1 підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

  3. СТОРОНА 1 підтверджує, що має право на надання Послуг, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

  4. У разі звернення СТОРОНИ 2 із Замовленням щодо підготовки текстів наукового, науково-популярного жанру, призначених для наукової, навчальної діяльності, то в такому випадку СТОРОНА 1 передає завдання Виконавцю, що полягає виключно у пошуку і підготовці матеріалів (інформація з мережі Інтернет, наукових видань, підручників та інших джерел), із вказаної СТОРОНОЮ 2 теми, та створенні відповідної роботи, якa може бути використана з будь-якою метою СТОРОНОЮ 2.


 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ 1

  1. СТОРОНА 1 зобов'язана:

5.1.1. виконувати умови даного Договору;

5.1.2. надати СТОРОНІ 2 Послуги належної якості, які будуть виконані Виконавцем.;

5.1.3. об'єктивно інформувати СТОРОНУ 2 про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті СТОРОНИ 1.

 1. СТОРОНА 1 має право:

5.2.1. на своєчасну оплату наданих ним Послуг;

5.2.2. покласти виконання Договору на Виконавця, оплатити його роботу за рахунок оплати, здійсненої СТОРОНОЮ 2, передати йому усі права та обов'язки стосовно виконання умов даного Договору, без підписання додаткових документів;

5.2.3.на отримання винагороди як різниці між єдиною отриманою сумою від СТОРОНИ 2 та єдиною сплаченою сумою Виконавцю;

5.2.4. в односторонньому порядку призупинити надання Послуг за цим Договором у випадку порушення СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору;

5.2.5. в односторонньому порядку вносити зміни у цей Договір;

5.2.6. на розгляд правильно оформлених претензій у строк від 1 до 30 календарних днів.

5.2.7. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.


 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ 2

  1. СТОРОНА 2 зобов'язана:

6.1.1. своєчасно оплатити і прийняти надані Послуги згідно умов цього Договору та додатків до нього;

6.1.2.при заповненні Заявки повідомляти достовірні персональні дані та відомості про себе;

6.1.3.взаємодіяти із СТОРОНОЮ 1 під час надання нею Послуг, в тому числі надавати додаткову інформацію, роз'яснення або матеріали на запит СТОРОНИ 1;

6.1.4.використовувати результати наданих Послуг відповідно до призначення та не порушувати за їх допомогою законодавства тієї держави у якій вони застосовуються;

6.1.5.ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті СТОРОНИ 1.

 1. СТОРОНА 2 має право:

6.2.1. оформити Замовлення Послуг, зазначених на Веб-сайті СТОРОНИ 1;

6.2.2. вимагати від СТОРОНИ 1 надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

6.2.3. обирати із запропонованих СТОРОНОЮ 1 Послуг, додаткові послуги;

6.2.4. вносити пропозиції щодо покращення роботи СТОРОНИ 1;

6.2.5. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.


 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

  1. СТОРОНА 2 самостійно оформлює Замовлення зробивши заявку в довільній формі по електронній пошті, чи за номером телефону, за допомогою платіжної системи натисканням кнопки "Купити", або за допомогою форми на Веб-сайті СТОРОНИ 1.

  2. У разі якщо Замовлення зроблене шляхом подання заявки у довільній формі, а не через заповнення форми на Веб-сайті СТОРОНИ 1, СТОРОНА 1 має право здійснити запит шляхом надіслання відповідного листа засобами електронної пошти або по телефону з метою уточнення обсягу Послуг та тематики роботи (тексту).

  3. Строк обробки СТОРОНОЮ 1 Замовлення - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення обчислюється з першого робочого дня, який починається за відповідним вихідним або святковим днем.

  4. Після обробки СТОРОНОЮ 1 Замовлення, вона надсилає СТОРОНІ 2 Додаток № 1 до цього Договору (далі також іменується Додаток № 1), який повинен містити:

 1. Строк надання Послуг або строк виконання кожного етапу Послуг, якщо за своїм характером послуга передбачає поетапне виконання, або строк виконання кожної послуги, якщо СТОРОНОЮ 2 замовлено більше однієї послуги;

 2. Вартість Послуг;

 3. Реквізити СТОРОНИ 1 для оплати Послуг та можливі способи і порядок оплати;

 4. Допустимий відсоток співпадіння з іншими опублікованими текстами (згідно даних системи Plagiarism Detector або іншої системи, яку використовуватиме Виконавець);

 5. Застереження про авторське право, якщо в результаті надання Послуг буде створено об'єкт інтелектуальної власності;

 6. Погоджена із СТОРОНОЮ 2 тема роботи, план роботи (якщо такий є).

 7. Строк повернення коштів у випадках порушення СТОРОНОЮ 1 умов Договору щодо якості надання Послуг.

 1. Про погодження умов та взяття на себе зобов'язань за Додатком № 1 до цього Договору свідчить оплата Послуг СТОРОНИ 1 відповідно до умов викладених у Додатку № 1;

 2. Строк протягом якого має бути вчинена одна з дій вказана у п. 7.5 цього Договору складає три робочі дні з дня отримання СТОРОНОЮ 2 Додатку № 1.

 3. У разі не вчинення СТОРОНОЮ 2 будь-якої з дій вказаних у п. 7.5 цього Договору у строк визначений в п. 7.6 цього Договору вважається, що СТОРОНА 2 відмовився від цього Договору в односторонньому порядку, відтак будь-які договірні зобов'язання між Сторонами за цим Договором припиняються, а Послуги не надаються, а кошти сплачені СТОРОНОЮ 2 не повертаються.

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ

ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

 1. Вартість кожної окремої Послуги визначається СТОРОНОЮ 1. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання вартості всіх обраних СТОРОНОЮ 2 Послуг. Якщо СТОРОНА 2 замовляє одну послугу, то ціна Договору дорівнює вартості такої послуги.

 2. Ціна Договору може бути представлена наступними валютами:

 1. Польський злотий (PLN);

 2. Долар США (USD);

 3. Євро (EUR);

 4. Українська гривня (UAH).

 1. СТОРОНА 2 оплачує Послуги СТОРОНІ 1 на підставі цього Договору у одній із валют вказаних у п. 8.2 цього Договору. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг в інших валютах ніж гривня, сплачується СТОРОНОЮ 2 в гривні у відповідності до офіційного курсу гривні до курсу відповідної валюти, встановленого Національним банком України на день оплати, якщо прямі розрахунки у відповідній валюті суперечитимуть законодавству України.

 2. Оплата Послуг здійснюється в один із вказаних нижче способів:

 1. перерахування грошових коштів на поточний розрахунковий рахунок СТОРОНИ 1;

 2. за допомогою інших платіжних засобів та систем, які вказані на Веб-сайті СТОРОНИ 1;

 3. шляхом списання коштів з Особистого рахунку СТОРОНИ 2.

 1. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок СТОРОНА 1а.

 2. Оплата за Послуги здійснюється СТОРОНОЮ 2 протягом строку вказаному у Додатку № 1.

 3. У випадку ненадходження оплати на протязі 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту відправлення запиту на оплату, СТОРОНА 1 має право на свій розсуд перенести термін зазначений в Додатку 1.

 4. Максимальне відхилення 7 (сім) робочих днів від термінів зазначених в Додатку 1.

 5. Ціна Договору (вартість Замовлення) може бути розділена на декілька частин з метою поетапної оплати.

 6. Фактори які впливають на формування вартості конкретного Замовлення: строк виконання Послуг, обсяг надаваних Послуг, поетапність та складність теми роботи.

 7. Повернення коштів СТОРОНОЮ 1 СТОРОНІ 2 можливе у випадках порушення СТОРОНОЮ 1 умов Договору щодо якості надання Послуг (за винятком випадків зазначених в Розділі 11 Договору), а саме:

8.11.1. відмови СТОРОНИ 1 вносити правки та виправлення до наданої Виконавцем роботи на перше обґрунтоване заперечення СТОРОНИ 2;

8.11.2. надання СТОРОНОЮ 1 роботи, що є очевидно відмінною умов Договору та у Додатку № 1.

 1. Повернення коштів з інших підстав ніж ті, що вказані у п. 8.9. цього Договору можливе виключно за домовленістю Сторін.

 2. Подати заявку на повернення коштів (далі - Заявка) СТОРОНА 2 повинен у письмовій формі шляхом надіслання її на поштову адресу СТОРОНІ 1 вказану у цьому Договорі.

 3. Заявка про повернення коштів розглядається протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Заявка була подана у вихідний або святковий день - строк обробки починається з першого робочого дня, який слідує за вихідним або святковим днем.

 4. Повернення коштів здійснюється протягом 14-ти (чотирнадцяти) робочих днів виключно тільки з моменту погодження Заявки СТОРОНОЮ 1.

8.16. Сума повернення коштів вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.17. Повернення коштів здійснюється банківським переказом коштів на рахунок СТОРОНИ 2 з врахуванням банківської комісії або іншим способом, який вирішується шляхом переговорів.

8.18. Сума повернення може бути розділена СТОРОНОЮ 1 на декілька частин з метою поетапного повернення коштів.

8.19. СТОРОНА 1 після оплати послуги СТОРОНОЮ 2 передає замовлення Виконавцю, оплачує виконання послуги відповідно до укладеного з ним договору про надання послуг у сфері копірайтингу за рахунок СТОРОНИ 2 та отримує винагороду як різницю між єдиною отриманою сумою від СТОРОНИ 2 та єдиною сплаченою сумою Виконавцю.


 1. СТРОК, МІСЦЕ НАДАННЯ ТА ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

  1. СТОРОНА 1 надає Послуги протягом строку вказаного у Додатку № 1, який може бути продовжений за домовленістю Сторін. Сторони домовились, що СТОРОНА 1 в односторонньому порядку може збільшити строк надання Послуг, але не більше ніж на три робочих дні, повідомивши про це СТОРОНУ 2 шляхом надіслання відповідного листа на його електронну пошту.

  2. Строк надання Послуг може бути продовжено СТОРОНОЮ 1 в односторонньому порядку на строк протягом якого СТОРОНА 2 прострочила оплату таких Послуг. У разі якщо СТОРОНА 2 наполягає на дотриманні строків визначених у Додатку № 1 СТОРОНА 1 має право підвищити ціну за надання Послуг, у зв'язку із чим Сторони вносять зміни до Додатку № 1. У разі незгоди СТОРОНИ 2 із зміною строків або підвищенням ціни надаваної послуги СТОРОНА 1 має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку. При цьому кошти отримані за вже надані (виконані) Послуги або частину послуги СТОРОНІ 2 не повертаються.

  3. СТОРОНА 1 надає послуги СТОРОНІ 2 за місцем отримання послуги.

  4. Місцем отримання послуг вважається місце, в якому СТОРОНА 2 зареєстрована як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного проживання.

  5. Після підготовки Виконавцем письмового тексту за замовленою темою СТОРОНА 1 надсилає її СТОРОНІ 2. СТОРОНА 2 може протягом 30 днів з дати надходження роботи в письмовому або електронному вигляді, надати СТОРОНІ 1 свої заперечення щодо якості роботи на одноразове безоплатне внесення правок. Сторони домовились, що у разі якщо СТОРОНА 2 протягом вказаного у цьому пункті строку не надасть жодних обґрунтованих заперечень, вважається, що СТОРОНА 1 надала Послуги належної якості та в повному обсязі, а СТОРОНА 2 прийняла їх.

  6. У разі якщо СТОРОНА 2 направляє заперечення щодо якості наданої послуги в строки вказані у Додатку до Договору, СТОРОНА 1 доручає завдання Виконавцю внести відповідні виправлення до тексту роботи за рахунок СТОРОНИ 1. При цьому у своїх запереченнях СТОРОНА 2 повинна детально викласти всі зауваження з посиланням на відповідні (пункти, частини, параграфи), які потребують правок та виправлень.

  7. Після внесення правок та виправлень до роботи на підставі зауважень викладених у запереченнях СТОРОНИ 2, СТОРОНА 1 направляє СТОРОНІ 2 виправлений текст роботи, прийняття виконання якої здійснюється у порядку вказаному в п. 9.3 цього Договору. При цьому в разі наявності у СТОРОНИ 2 додаткових заперечень щодо якості роботи СТОРОНА 1 доручає завдання Виконавцю виправити їх за рахунок СТОРОНИ 1 лише у випадку якщо такі зауваження вже були викладені у перших запереченнях та не виправлені після їх отримання. Всі інші правки та виправлення здійснюються за додаткову плату за рахунок СТОРОНИ 2.

  8. У разі якщо зауваження щодо якості роботи, викладені у повторних запереченнях, не були вказані у перших запереченнях, і СТОРОНА 2 відмовляється вносити додаткову плату за внесення відповідних виправлень до роботи, вважається, що Послуги були надані СТОРОНОЮ 1 в повному обсязі і належної якості та прийняті СТОРОНОЮ 2.

  9. У разі якщо Послуги надаються по частинам (етапам) і оплата здійснюється після завершення кожного етапу, факт оплати за відповідний етап свідчить про його прийняття СТОРОНОЮ 2.

  10. У разі прийняття СТОРОНОЮ 2 наданих Послуг або їх частини усі подальші зміни, правки та виправлення до написаної роботи або прийнятої частини вносяться за окрему плату визначену за домовленістю Сторін. 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

  2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

  3. У разі наявності у СТОРОНИ 2 претензій, що виникають у зв'язку із виконанням цього Договору, вона може звернутись до СТОРОНИ 1 із письмовою скаргою.

  4. Подати скаргу СТОРОНА 2 повинна у письмовій формі шляхом надсилання листа з описом на поштову та/або електронну адресу СТОРОНИ 1 вказану у цьому Договорі.

  5. Скарги розглядаються СТОРОНОЮ 1 протягом 30 (тридцяти) календарних днів після чого СТОРОНІ 2 надається мотивована відповідь щодо її задоволення або відмови у задоволенні. Під час розгляду скарги можуть проводитись переговори з метою найбільш сприятливого для обох Сторін вирішення претензії.

  6. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. Сторони домовились, що судом, який буде розглядати спір, є суд на території України визначений за встановленою законодавством України підсудністю.

  7. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за ненадання або неналежне надання Послуг СТОРОНІ 2 за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини СТОРОНИ 1 (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності СТОРОНИ 2 та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

  8. СТОРОНА 1 не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається СТОРОНОЮ 2 при оформленні Замовлення. СТОРОНА 2 несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

  9. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за те, яким чином та у який спосіб СТОРОНА 2 буде використовувати результати наданих йому Послуг. У разі якщо СТОРОНА 2, використовуючи результати наданих Послуг, завдасть шкоди третім особам або іншим чином порушить законодавство країни де застосовуються результати наданих Послуг, що призведе до стягнення із СТОРОНИ 1 коштів, СТОРОНА 2 зобов'язується відшкодувати СТОРОНІ 1 всі понесені ним у зв'язку із цим збитки в повному обсязі.


 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.11.1. Надаючи свої персональні дані на сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, СТОРОНА 2 надає СТОРОНІ 1 свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.11.2. СТОРОНА 1 зобов'язується не розголошувати отриману від СТОРОНИ 2 інформацію. Не вважається порушенням надання СТОРОНОЮ 1 інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з СТОРОНОЮ 1, в тому числі і для виконання зобов'язань перед СТОРОНОЮ 2, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.11.3. СТОРОНА 2 несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про СТОРОНУ 2 або невідповідністю її дійсності.

 2. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту здійснення СТОРОНОЮ 2 акцепту і діє до повного виконання Сторонами своїх обов'язків по ньому.

  2. Сторони домовились, що до всіх правовідносин, що виникають із цього Договору застосовується законодавство України.

  3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

  4. Одностороння відмова від цього Договору не допускається крім випадків прямо визначених цим Договором.

  5. Будь-які повідомлення, додатки до договору, заявки, заяви, скарги, запити, листи, замовлення, тощо вважаються належним чином надісланими, якщо їх було направлено іншій Стороні у письмовій формі через оператора поштового зв'язку або через кур'єрську службу доставки або в електронній формі на електронну пошту Сторони, якщо інший спосіб надіслання відповідного документу прямо не вказаний у інших положеннях цього Договору.

  6. Інформація, що надається СТОРОНОЮ 2 є конфіденційною. Інформація про СТОРОНУ 2 використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

  7. Власним акцептуванням Договору СТОРОНА 2 добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту СТОРОНИ 1. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту СТОРОНИ 1, СТОРОНА 2 має право звернутися до СТОРОНИ 1, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу СТОРОНИ 1.

  8. Сторони домовились, що СТОРОНА 1 має право передавати інформацію надану СТОРОНІ 2 та його персональні дані третім особам залученим СТОРОНОЮ 1 для надання Послуг.

  9. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

  10. СТОРОНА 1 самостійно визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід'ємними частинами. СТОРОНА 1 має право самостійно в односторонньому порядку змінити та/або доповнити умови цього Договору та додатків до нього. При цьому СТОРОНА 1 гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті СТОРОНИ 1 поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього є дійсною.


 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

  2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є СТОРОНА 2, або держави, резидентом якої є СТОРОНА 1, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують або відбулися поза волею Сторін.

  3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.


 1. РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ 1

ТОВ «ФРІЛАНС МЕНЕДЖМЕНТ»

78301, Україна, Івано-Франківська область,

м. Снятин, вул. Черемишини, 40info@pisanie24.online

Телефон: +38(044)-344-12-90